id=”hi-135592″>惊痫

小儿心肝热甚,偶被惊邪所触,因而神气溃乱,逐致成痫,发时吐舌急叫,面色乍红乍白,悚惕不安,如人将捕之状,古法主先服大青膏。

条文:散翳形散如鳞点,乍青乍白映瞳中,胞内粟生兼烂痛,金针一拨目光通。

次服镇惊丸淡姜汤下。

还睛散用人参味,桔梗车前苓细风,后用补肝归木贼,防用熟地芍川芎。

〔真按〕惊痫又非大惊猝恐可比,盖因先有蓄热,后又受惊,方用羚羊角三分,朱茯神钱半,淡竹叶二钱,川贝母一钱,净连翘钱半,玄参心一钱,细生地钱半,生白芍一钱,甘草梢三分,引用金银器煎汤代水。

方剂:散翳还睛散方

人参一钱 五味五分 桔梗一钱 车前子二钱 茯苓一钱 细辛五分 防风二钱

右为粗末,以水二盏,煎至一盏,夜食后去渣温服。

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图